Avís legal

Les dades facilitades en el procés de matriculació de les escoles bressol municipals s'incorporaran en un fitxer i/o poden ser objecte de tractament subjecte al que estableix la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, essent vostè el titular dels contemplats en l'esmentada llei.

LOPD.pdf